Pianostemmar

Torgeir Kinne Solsvik tek oppdrag som pianostemmar i Hardanger , Voss, Bergen og Odda. Han har ei brei kundegruppe og har jamnleg oppdrag hjå privatkundar, på skular/institusjonar og i konsertsalar.